მომსახურება

//www.germes-ltd.com/wp-content/uploads/2018/12/truck.png

სახმელეთო ტრანსპორტირება

აშშ-სა და ევროპის ტერიტორიაზე ტვირთების გადაზიდვა, ავტომობილებისა და არაგაბარიტული ტექნიკის ჩათვლით.

ჩვენი კომპანია ფლობს აშშ-ში გადამზიდავი საიმედო პარტნიორების სიას რომელიც მუდმივად ახლდება. საბაზრო ტენდენციების გათვალისწინებით , ჩვენ ვცდილობთ

ყოველთვის კონკურენტუნარიანი ფასების შეთავაზებას ჩვენი მომხმარებლისთვის. ეს ყველაფერი კი ჩვენი მომსახურების საიმედოობისა და მაღალი ხარისხის გარანტიაა.

https://www.germes-ltd.com/wp-content/uploads/2018/12/boat-100x100.png

საზღვაო გადაზიდვები

ვანხორციელებთ როგორც შეკრებითი ტვირთის , ასევე კონტეინერების საზღვაო გადაზიდვებს პრაქტიკულად მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნიდან. საზღვაო ტრანსპორტი ჩვენი კომპანიის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა და გადაზიდული ტვირთის უმეტესობა დასავლეთ ევროპის ქვეყნებსა და აშშ-ზე მოდის.

https://www.germes-ltd.com/wp-content/uploads/2018/12/warehouse-100x100.png

დასაწყობება და დატვირთვა

გთავაზობთ ტვირთის მოკლე და გრძელ ვადიან შენახვას ამერიკისა და ევროპის ტერიტორიაზე, საქართველოსა და უკრაინაში. აგრეთვე მის შემდგომ ჩატვირთვას კონტეინერებში.

ტვირთის ტიპი : შეკრებითი , ავტომობილები და სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა.

https://www.germes-ltd.com/wp-content/uploads/2018/12/truck-auto-100x100.png

სათადარიგო ნაწილების ტრანსპორტირება

გთავაზობთ ავტომობილების სათადარიგო ნაწილების საბითუმო და საცალო ტრანსპორტირებას აშშ-დან და ევროპის ქვეყნებიდან. ჩვენი გამოცდილი სპეციალისტები გაგიწევენ კონსულტაციას და შეგირჩევენ ნაწილებს ყველაზე დაბალ ფასად.

https://www.germes-ltd.com/wp-content/uploads/2018/12/clipboard-100x100.png

საბაჟო გაფორმება

  •  ეკსპორტის და იმპორტის საბაჟო გასუფთავება აშშ-ს საპორტო ქალაქებში
  • იმპორთის საბაჟო გასუფთავება უკაინულ ზღვის პორტებში
  • ავტო იმპორტის საბაჟო გასუფთავება უკრაინულ ზღვის პორტებში